Requetor 4.14.1

17 srpna 2021 • Requestor Technologies

Novinky Requestor 4.14.1

Vylepšení  

  • Podpora EWS pro odeslání emailů.
  • Automatické obnovení spojení v případě výpadku internetu, pokud operátor konverzuje s návštěvníkem chatu.

Opravy 

  • Nebylo možná vytvořit kategorii pro hovory.
  • V exportu požadavků do CSV chyběla kategorii.
  • Operátora nebylo možné umístit do operátorské skupiny.
  • Chybné řazení položek výběrového seznamu v novém požadavku.
  • Nefunkční import uživatelů z CSV.
  • Nefunkční report, pokud byla v reportu použita kategorie, která byla v minulosti smazaná.
  • Chybné řazení položek (pole Datum) ve výkazu práce.
  • Chyba při tvorbě pohledu s využitím vlastních polí z modulu Zákazníci.