Requestor 4.16.5

2 srpna 2022 • Requestor Technologies

Requestor 4.16.5

Opravy chyb 

  • Chyba pří získávání ID volajícího z ústředny IPEX.  
  • Chybné logování webhooků.  
  • Chyba ve formátování textů v odesílaném webhooku.  
  • Optimalizace velikosti logovacích souborů z modulu Chat.