Requestor 4.16.4

2 července 2022 • Requestor Technologies

Requestor 4.16.4 

Vylepšení 

 • Podmínka Řešitel v Automatizacích. 

Opravy chyb 

 • Requestor API/Výkazy: při hromadných operacích se nenastavil datum, kdy byla změna provedena.  
 • Requestor API/Formuláře: chyba ve validaci pole typu Čas.  
 • Chyba v reportu, pokud se použije v podmínce Portál.  
 • Chybné kódování emailů odesílatelem.  
 • Chybné zobrazení linků v HTML emailu.  
 • Optimalizace volání ústředny IPEX.  
 • Chybné vyplnění formuláře při změně služby/kategorie.  
 • Oprava chybného importu pole Telefon při importu uživatelů.  
 • Chybné provedení automatizace, v případě chybějící hodnoty v podmínce.  
 • Chybné zobrazení článků v KB v případě většího množství článků.  
 • Chybné hledání požadavku, který vzniknul klonováním.  
 • Chybné zobrazení widgetu/Plnění SLA v čase.  
 • Chybené zobrazení ikony v logu webhooku.  

API 

 • GetCustomerResult – odstranění IdentificationNumber and TaxIdentificationNumber.