Requestor 4.15.5

6 ledna 2022 • Requestor Technologies

Requestor 4.15.5

Novinky 

  • Interní monitoring klíčových funkcí * – monitoring zajišťuje dohled nad zásadními částmi aplikace a umožňuje včasně varovat administrátory. 
  • Fronta emailů k odeslání – upozornění, pokud je ve frontě k odeslání vetší množství emailů. 
  • Dostupnost SMTP serverů – pravidelné ověřování dostupnosti SMTP serverů. 
  • Dostupnost příchozích schránek – pravidelné ověřování dostupnosti serverů pro příchozí poštu. 
  • Počet emailů k stažení – upozornění, pokud je ve schránce příchozí pošty vetší množství nestažených emailů. 

Opravy 

  • Chybné zobrazení výběrového seznamu v eskalacích  

 

*Počet bude postupně rozšiřován dle požadavků zákazníků.