Requestor 4.15.4 

1 ledna 2022 • Requestor Technologies

Novinky Requestor 4.15.4

Vylepšení 

  • Rozšíření možností reportu Výkonnost operátora (nové sloupečky). 

Opravy 

  • Chyba při použití Připravené odpovědi, pokud není umístěna v kategorii.