Requestor 4.14.2 

6 září 2021 • Requestor Technologies

Novinky Requestor 4.14.2

Vylepšení  

  • Zobrazení datumu v boxu “Přílohy” v detailu požadavku. 
  • PDF export detailu požadavku rozšířen o pole Společnost. 
  • Nastavení, které zakáže změnu kategorie, vybranou při zakládání požadavku koncový uživatelem. 
  • Připravené odpovědi: výchozí vlastník vytvořené odpovědi je přihlášený uživatel + výchozí zobrazení připravených odpovědí pro administrátora je “Vše”. 
  • Vytvoření kategorie přes Requestor API. 

Opravy 

  • Opravena chyba, kdy mohlo dojít k odeslání notifikace u smazaného požadavku. 
  • Zacyklení přihlášení v případě použití SSO. 
  • Při použití Reply-To u odesílatele a následné změně zadavatele, se nezmění adresa v odpovědi na nového zadavatele. 
  • Nebyla převedena společnost v případě, že došlo k převodu požadavků z jednoho uživatele na druhého.