Aktualizace Requestoru 4.11 | Opravy a vylepšení

9 prosince 2020 • Requestor Technologies

Requestor helpdesk prošel opět několika updaty. Přidali jsme uvítací zprávu pro chatbota, modernizovali vzhled chatovacího okna nebo zrychlili automatické přiřazování požadavků. Podívejte se na všechny vylepšení a opravy chyb v aktuální verzi 4.11.

Novinky a vylepšení

 • Requestor nově podporuje uvítací zprávy Chatbota
 • Zrychlili jsme automatické přiřazování požadavků
 • Chatovací okno má nový modernější vzhled
 • Vylepšili jsme zobrazení formuláře při konverzaci s Chatbotem
 • Přidali jsme rozšíření informací o uživateli (e-mail a společnost) v dialogu Sdílení pohledu
 • Zvětšili jsme okno pro přeposlání zprávy
 • Vylepšili jsme protokol EWS pro příchozí poštu
 • Nově jsme do systému přidali diagnostiku API, která umožňuje v reálném čase zobrazovat počty volání Requestor API s podporou grafického zobrazení
 • Přidali jsme možnost Sdílení reportů – skupiny reportů je možné nově sdílet pouze vybraných Společnostem

 

Opravy chyb

 • Opravili jsme chybné zobrazení a uložení formuláře v případě použití vlastního vzhledu
 • Opravili jsme chybné přeposílání příloh, kdy se počet příloh při přeposlání násobil
 • Pokud je uživatel přiřazený pod více společností, už se nezobrazuje chybně společnost
 • Opravili jsme chybné načítání nového uživatele z AD v případě, že dojde k chybě
 • Opravili jsme chybné zkrácení linku u akce Odeslat e-mail v Automatizacích
 • V Detailu společnosti již funguje uložení/změna společnosti
 • Opravili jsme chybu, která způsobovala zmizení pohledu ze Správy pohledů
 • Pokud je nastaveno Zastavit zpracování, již se nevyskytuje chyba při uložení automatizace
 • Opravili jsme nefunkční propojení s Facebook Messengerem
 • Pokud je uživatelské jméno delší než 20 znaků, již nenastane chybný import uživatelů z CSV
 • Po importu uživatelů z CSV již nechybí telefonní číslo
 • Opravili jsme chybné zobrazení informace o přiřazení požadavku v případě, že jej přiřadila automatizace
 • Opravili jsme podmínku reportu Pozvánka, která obsahovala pouze operátory