Aktualizace Requestoru 4.14 | Nové reporty a integrace

13 srpna 2021 • Requestor Technologies

Objevte čerstvé funkce, změny a opravy. Requestor helpdesk ve verzi 4.14 nabízí nové systémové reporty a integrace na populární cloudová úložiště. Zajímavých vylepšení se dočkala řada funkcí včetně Requestor Chatu.

Nové funkce

 • Připravené odpovědi – Dříve mohl připravené odpovědi (šablony s připraveným texty, které mohou řešitelé využít pro komunikaci se zákazníky) vytvářet a spravovat pouze administrátor. Od verze 4.14 má možnost připravené odpovědi vytvářet každý řešitel ve svém uživatelské profilu a následně je sdílet svým kolegům. Administrátor RQ má nadále nad všemi pohledy dohled a může do nich zasahovat. Nově připravené odpovědi podporují přílohy, hromadné akce, import/export z CSV.  Při vkládání odpovědi do požadavku je možné využít vyhledávání a zobrazit si jak naposledy použité odpovědi, tak nejčastěji využívané odpovědi. Věříme, že právě tyto změny výrazně zrychlí práci řešitele požadavku.
 • Opakování periodických automatizací Pokud je v RQ nastavena automatizace, která periodicky prohledává (1 x za hodinu) požadavky a jsou splněny podmínky, provede se akce. Akce nad požadavkem se při splnění daných podmínek provede vždy jednou. Nově je možné nastavit opakování akce (po určením časovém intervalu) i nad požadavky, kde akce v minulosti již proběhla.
 • Systémový report „Výkonnost operátora“ Nový report poskytuje souhrnné informace o výkonnosti operátorů za časovou periodu. Je možné zjistit počty: převzetí z fronty, přiřazení, uzavření, znovu otevření, změny řešitele, veřejné komentáře, interní komentáře, emailové odpovědi, přeposlání.
 • Systémový report „Výkonnost operátorských skupin“ Report výkonnost operátora poskytuje souhrnné informace o výkonnosti operátorských skupin za časovou periodu. Je možné zjistit počty: převzetí z fronty, přiřazení, uzavření, znovu otevření, změny řešitele, veřejné komentáře, interní komentáře, emailové odpovědi, přeposlání.
 • Google Disk (Drive) Integrace s cloudovým řešením Google Disk umožňuje řešitelům požadavků procházet přímo v prostředí Requestoru soubory a složky na Google Disk a vkládat je společně s odpovědí v požadavku. Mezi hlavní výhody patří, že soubory nejsou uloženy v Requestoru, ale jsou s Google Diskem provázány. Odpadá tak nutnost nahrávat soubory do Requestoru a je možné pohodlně sdílet velké soubory jako videa atp., případně využívat možnosti spolupráce na jednom sdíleném souboru.
 • Dropbox Integrace s cloudovým řešením Dropbox umožňuje řešitelům požadavků procházet přímo v prostředí Requestoru soubory a složky na Dropboxu a vkládat je společně s odpovědí v požadavku. Mezi hlavní výhody patří, že soubory nejsou uloženy v Requestoru, ale jsou s Dropboxem provázány. Odpadá tak nutnost nahrávat soubory do Requestoru a je možné pohodlně sdílet velké soubory jako videa atp., případně využívat možnosti spolupráce na jednom sdíleném souboru.
 • OneDrive Integrace s cloudovým řešením OneDrive umožňuje řešitelům požadavků procházet přímo v prostředí Requestoru soubory a složky na OneDrive a vkládat je společně s odpovědí v požadavku. Mezi hlavní výhody patří, že soubory nejsou uloženy v Requestoru, ale jsou s OneDrive provázány. Odpadá tak nutnost nahrávat soubory do Requestoru a je možné pohodlně sdílet velké soubory jako videa atp., případně využívat možnosti spolupráce na jednom sdíleném souboru.
 • Více možností párování odpovědi k existující požadavku z emailové komunikace Aktuálně se nová odpověď k existujícímu požadavku vloží, pokud je v předmětu emailu uvedeno ID požadavku. Dále se kontroluje, zda odesílatel odpovědi má k požadavku přístup (např. zda je řešitel, zadavatel nebo je k požadavku pozvaný atp.). Nově je možné u každé přichozí schránky nastavit, že nová odpověď se k existujícímu požadavků vloží, pokud je v předmětu uvedeno ID, další kontrola pak již neprobíhá.
 • Převod požadavků, pokud je uživatel odebraný ze společnosti V případě, že je uživatel odebírán ze společnosti, za kterou zadává požadavky, je provedena kontrola, zda na odebíraného uživatele nejsou navázány požadavky. Pokud ano, nabídne se převod požadavků na jiného uživatele ze společnosti.
 • Automatické zřizování účtů v RQ z Azure AD Automatické zřizování se týká vytváření uživatelů umístěných z Azure AD v Requestoru. Kromě vytváření identit uživatelů zahrnuje Automatické zřizování také údržbu a odebírání identit uživatelů při změně jejich stavů atp. 

Vylepšení 

 • Štítky požadavku mohou být uvedeny jako podmínka v automatizacích. 
 • Rozšíření Webhooks o možnost zasílat obsah (tělo) požadavku. 
 • Vlastní pole společností mohou být využity jako podmínky v pohledech. 
 • Rozšíření CSV exportu v hodnocení spokojenosti. 
 • Rozšíření podmínek reportu Uzavřeno – období. 
 • Přepracovaní OData pro tvorbu statistik. 

Requestor API 

 • Rozšíření možností ovládání modulu Produkty. 
 • Rozšíření možností ovládání modulu Výkazy (časové záznamy). 
 • Změna řešitele. 
 • Synchronizace uživatelů a společností se systémy třetích stran. 
 • Převod požadavků z uživatele A na uživatele B je dostupný na Requestor API. 

Requestor Chat 

 • IP Blacklist V každém chatovacím profilu může administrátor vytvořit seznam IP adres na blacklist. Pokud uživatel přistoupí na stránku, kde je umístěný chat z IP adresy, která je umístěna na blacklistu, chat se mu nezobrazí. 

Opravy

 • Chybné nastavení řešitele požadavku v Automatizaci. 
 • Nešlo otevřít požadavek, kde byla vytvořena vazba na jiný požadavek uživatelem, který byl smazán. 
 • Chybné zobrazení vlastního pole v modulu Zákazníci/Společnosti. 
 • Chybová hláška po změně zadavatele v požadavku. 
 • Chybné stahování nevalidních „spam“ emailů.
 • Notifikace Nový požadavek a Nový komentář obsahovala chybně přílohu. 
 • Chyba při exportu požadavků do CSV.
 • Chyba při ukládání konfigurace Azure AD . 
 • Chyba pří vytváření kopie existujícího interního portálu. 
 • Upravení konfigurace chat modulu v prohlížeči Chrome (přerušení spojení neaktivních záložek).
 • Chyba při vytvoření nového kalendáře. 

Věříme, že vám nové funkce a vylepšení ve verzi 4.14 práci s Requestor helpdeskem ještě více zpříjemní. V případě dotazů nebo požadavků neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.