Aktualizace Requestoru 4.13 | Nové funkce i vylepšení

7 června 2021 • Requestor Technologies

Requestor helpdesk jsme opět rozšířili o další praktické funkce. Mezi novinky patří zobrazení času doručení do emailové schránky, archivace požadavku dle služby a podpora Gmail OAuth 2.0. Prozkoumejte všechna vylepšení a opravy chyb v aktuální verzi 4.13.

Nové funkce 

 • Zobrazení času doručení do emailové schránky – Emailová odpověď v požadavku nově zobrazuje časový údaj, kdy byla zpráva doručena do emailové schránky.  Pokud je rozdíl mezi stažení zprávy do Requestoru a doručením do schránky větší než 1 hodina, je časový rozdíl zvýrazněný.
 • Archivace požadavku dle služby – Archivace požadavků je nově dostupná i pro služby. Požadavky je tak nově možné archivovat dle globálního nastavení nebo dle individuálního nastavení na službě.
 • Mazání požadavků – Archivace požadavků byla rozšířena i o možnost mazat požadavky po určené časové periodě.
 • Interní portál – Interní portál umožňuje nově definovat přístupová práva. Každý portál může mít definovanou vlastní skupinu uživatelů, kteří k němu mají přístup.
 • Gmail OAuth 2.0 – Pro příchozí i odchozí komunikaci je možné připojit Gmail schránku pomocí protokolu OAuth 2.0.
 • Chat a Google Analytics – Události, které vzniknou na chatu, je možné zasílat do Google Analytics. Pomocí Google Analytics tak můžete monitorovat chování návštěvníků chatu.
 • Lokalizace názvu služby a složky – Název služby a složky je možné lokalizovat do libovolného jazyku, který je v Requestoru k dispozici.  

Vylepšení

 • Přepracované logování chyb do souborů (on-premises verze), logovací soubory se vytváří každý den do nového souboru. 
 • Optimalizace protokolu EWS. 
 • Automatické nastavování rolí uživatelů v AD skupinách. 
 • Notifikace Email přijat odchází prioritně na Reply-To (pokud je uveden). 
 • Odpověď v tiketu odchází na Reply-To (pokud je uvedeno). 
 • Zvýšení stability a rychlosti doručování pomocí Requestor SMTP (výchozí SMTP). 
 • Překlad do PL.
 • Globální avatar v chatu. 
 • Označování požadavků jako nepřečtené v případě interního komentáře. 
 • V případě vytváření Gmail/Office365 příchozí schránky je možné automaticky vytvořit odchozí schránku SMTP. 

Opravy 

 • Chybné zobrazení výchozí stránky pro přihlášení. 
 • Chybné zobrazení názvu kategorie v pohledech. 
 • Chyba při založení požadavku z chatu. 
 • Chybný export data z historie chatu. 
 • Chybné zobrazení data v historii chatu. 
 • Chybné uložení hodnoty v tiskových výkazech. 
 • Chybné zobrazení chatu na mobilním telefonu. 
 • Chybné přeposlání zprávy v případě nevalidní emailové zprávy. 
 • Chyba při přesunu položky portálu. 
 • Chyba při mazání služby. 
 • Chyba při zakládání interní skupiny přes API. 
 • Chybné zobrazení historie chatu v případě použíti FB Messenger. 
 • Chyba při kopírování automatizace se duplikují podmínky. 
 • Chyba při exportu z reportu do CSV (chybné kategorie). 
 • Chyba při ukládání pozvaných v automatizaci. 

Věříme, že vám nové funkce a vylepšení ve verzi 4.13 práci s Requestor helpdeskem ještě více zpříjemní. V případě dotazů nebo požadavků neváhejte kontaktovat naši technickou podporu