Aktualizace Requestor 4.12

1 března 2021 • Requestor Technologies

Podívejte se na všechna vylepšení a opravy chyb v aktuální verzi 4.12.

Nové funkce 

 • Otevírací doba služby – možnost určit pracovní dobu, kdy je služba dostupná pro uživatele. 
 • Emailová notifikace dle pracovní doby služby – možnost zaslat email notifikaci o přijetí emailového požadavku s různým textem dle pracovní doby.
 • Vrácení požadavku do fronty – v průběhu řešení požadavku je možné vrátit požadavek zpět do fronty k převzetí jiným řešitelem nebo přidělení nového řešiteli. 
 • Manažer služby může měnit stavy požadavků stejně jako operátor (řešitel požadavku)  
 • Podpora kategorie v chatu. 
 • Možnost využít v chat konverzaci emoji. 
 • Vyvolání automatizace v chatu dle klíčového slova v URL. 
 • Zobrazení historie procházení stránek v průběhu chat konverzace. 
 • Rozšíření API o podporu emailové komunikace (nový tiket, nový komentář). 
 • Automatické zřizování účtů z Azure AD. 
 • Přístup ke skupinám reportů pro koncové uživatele společnosti – možnost nastavit, jaké společnosti (jejich uživatelé) si mohou zobrazit reporty ve skupině reportů. 
 • Aktualizace protokolu EWS pro spojení s email schránkou. Diagnostika API – Administrace RQ API obsahuje nově diagnostiku, která zobrazuje počty volání a zobrazení v časovém grafu. 

Vylepšení 

 • Emailové oznámení o novém hodnocení – přidaná konstanta s textem hodnocení. 
 • Zvýšení počtu znakům u vzkazu v pozvánce na 240. 
 • Logy v aplikaci upraveny na maximální počet záznamů (1000). 
 • K uživateli ve sdílení pohledů doplněny informace pro rychlejší identifikaci (email, společnost). 
 • Zvětšení okna pro přeposlání emailové komunikace. 

Opravy 

 • Chybné navázání vlákna konverzace v email komunikaci. 
 • Chyba při mazání služby v případě vazby na email schránku. 
 • Zpracování emailu bez adresy odesílatele. 
 • Chyba při odebírání uživatele ze společnosti, pokud byl uživatel ve více společnostech –  
 • Chyba při úpravě uživatelského formuláře v požadavku. 
 • Chybné zobrazení operátora v reportu výkazu práce. 
 • Chyba, kdy operátor mohl vyhledávat zákazníky na které neměl oprávnění. 
 • Chyba mazání portálu. 
 • Chybné filtrování lokality v inventáři. 
 • Chyba v podmínce pohledu Vloženo období (Minulý měsíc). 
 • Chybějící překlady v Pozvánce. 
 • Chyba při sdílení kalendářů, sdílení nejde uložit. 
 • Chyba při použít řešitele v podmínce pohledu (řešitel se neuloží) 
 • Chyba v chatu při kliknutí na historii minulých konverzací. 
 • Chybná informace o přiřazení v logu požadavku, pokud požadavek přiřadila automatizace. 
 • Chybějí AJ lokalizace v nastavení SPAMu. 
 • Chybně zvolená SMTP server pro odeslání notifikace. 
 • Chyba, kdy článek v KB označeny jako koncept se zveřejnil. 
 • Chyba, která se zobrazí při ukládání nového dotazníků. 
 • Chyba s filtrováním dle SMTP server v logu SMTP komunikace. 
 • Chyba s mizející položkou v případě vlastního vzhledu formuláře. 
 • Chyba při importu uživatelů – po importu nebyl zobrazen telefon. 
 • Chyba s chybným vložením odpovědi, pokud je při vkládání komentáře zvolena volba “Jako zadavatel”. 
 • Chybné logování odchozí (emailové) komunikace. 
 • Chyba způsoboval nefunkční pozvánky v Automatizaci.